Naše školenia sú určené pre všetkých používateľov systémov strojového videnia Cognex, bez ohľadu na úroveň ich skúsenosti. Okrem základných školení, ku ktorým patrí veľký počet praktických cvičení, sme schopní dodať aj školenia prispôsobené konkrétnym potrebám a požiadavkám zákazníka. Po prihlásení je možné vytvoriť ponuku školenia online.

In-Sight – Spreadsheets Standard

In-Sight® Spreadsheets Standard učí základy konfigurácie aplikácie pomocou programovacieho prostredia a užívateľského rozhrania.

In-Sight Spreadsheets Standard ponúka novým používateľom prehľad hardvéru a softvéru používaného In-Sight Vision Systémami. So zameraním na získanie komplexných informácií sa používateľ učí ako nastaviť aplikáciu s využitím osvedčených a správnych postupov. In-Sight Spreadsheet nevyžaduje žiadne programovanie a využíva intuitívne budovanie aplikácii, čo umožňuje používateľom zamerať sa na rýchle a účinné riešenia.

 

In-Sight – Spreadsheets Advanced

In-Sight® Spreasheets Advanced učí pokročilejšie princípy a postupy konfigurácie aplikácie pomocou programovacieho prostredia a užívateľského rozhrania.

In-Sight Spreadsheet Advanced kladie dôraz na získanie komplexných informácií rozhrania in-Sight Explorer. Študenti sa naučia používať pokročilé nástroje a taktiež nové nástroje pridané do rozhrania. In-Sight Spreadsheet nevyžaduje žiadne programovanie a využíva intuitívne budovanie aplikácii, čo umožňuje používateľom zamerať sa na rýchle a účinné riešenia.